Baner - Zdjęcie

Poprzedni
Następny

Kilka słów o Gminnej Spółdzielni w Sieniawie

Nasza firma działa na lokalnym rynku od 1947r. W obecnej chwili swoją działalność skupiliśmy przede wszystkim na handlu detalicznym oraz produkcji pieczywa. Jako spółdzielnia zrzeszamy 41 członków, zatrudniamy 94 pracowników. Naszym priorytetem jest satysfakcja naszych klientów, dlatego cały czas pracujemy nad podnoszeniem jakość naszych usług oraz walorów smakowych oferowanego pieczywa.

prod1
prod2 prod3

Nasza lokalizacja

Historia Gminnej Spółdzielni w Sieniawie

Z inicjatywy grupy 10 osób został uchwalony 10.06.1947 r. pierwszy statut Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie. Byli to Michał Chodań, Szczepan Chodań, Jan Buniowski, Piotr Buniowski, Michał Lisik, Kazimierz Mazur, Wawrzyniec Przeszło, Marcin Krokos, Walerian Chmielecki i Jan Szul. Został on zarejestrowany 10.12.1947 w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pod Nr 1.

W początkowym okresie sytuacja materialna była trudna. Siedzibą Spółdzielni był budynek przyległy do rynku z mienia pożydowskiego aż do 1957 r. tj. do czasu częściowego wyremontowania ratusza i zagospodarowania jego części parterowej na placówki handlowe, a połowę pomieszczeń piętra wykorzystano na biura. Kolejno prawie wszystkie kamienice przy rynku były remontowane przez naszą spółdzielnię. Lokalizowano w nich sklepy czwórbranży, artykułów gospodarstwa domowego, papiernicze, meblowe, spożywcze, chemiczne, żelazne i zakład gastronomiczny. Przez pewien czas składowane też były towary, głównie maszyny, stal i węgiel w rynku. W starych obiektach powadzono też piekarnię, gdzie piece piekarskie opalane były drewnem. Spółdzielnia wiele środków finansowych poświęciła na remonty ratusza i kamieniczek w rynku. Część z nich dzięki spółdzielni istnieje do dzisiaj.

prod1

Współpraca / Partnerstwo