Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Henryka Janczalika, wieloletniego i zasłużonego pracownika Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sieniawie.


Pan Henryk Janczalik pracował w Spółdzielni w latach 2010 - 2024, ostatnio jako Pracownik Piekarni. W swojej pracy zawsze kierował się dobrem Spółdzielni oraz szacunkiem i gotowością do pomocy każdemu współpracownikowi.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy żalu i współczucia.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sieniawie.