Co roku w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem odpala się od płonącego tam wiecznego ognia jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest później przez harcerzy do wszystkich krajów na całym świecie. To Światło jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami, a jego niosący dzielą się ze wszystkimi radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło również do nas. Serdecznie podziękowania 4 DH "Sokoły" Sieniawa za dostarczenie Światła Nadziei, a także za kolędę i życzenia świąteczne.